ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПОРТАЛУ CIFRA.COM.UA

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності визначає порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних користувачів, відвідувачів та усіх інших зацікавлених осіб (далі разом – Користувачі) веб-сайту cifra.com.ua (далі – Портал).

1.2. Персональні дані Користувачів під час реєстрації, розміщення, отримання і передачі інформації та документів, а також під час використання ними Порталу для замовлення послуг, отримує власник Порталу – ТОВ «Алока АС» (ідентифікаційний код 43788167, далі – Товариство).

1.3. Користувач, шляхом натискання кнопки «Замовити» на Порталі/звертаючись електронним листом та/або телефоном до служби підтримки Порталу, підтверджує про своє ознайомлення з цією Політикою конфіденційності та висловлює свою повну згоду з її умовами,

1.4. Користувач не має права використовувати Портал, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.5. Користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї Політики конфіденційності та надає Товариству право на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних Користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем на умовах цієї Політики конфіденційності. При цьому, Товариство зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку при обробці персональних даних

1.6. Користувач несе повну відповідальність за свої дії, які вчиняються ним на Порталі, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

1.7. Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення Користувача до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та інших даних користувача. Товариство не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

1.8. Достатнім повідомленням Користувачу про включення його даних до бази даних «Клієнти» Товариство буде його ознайомлення з цими Правилами під час відвідування та користування Порталом.

1.9. Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється ним на Порталі. Товариство має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується Користувачем, та повідомляти користувачу, що розмістив інформацію неналежного змісту, про такі випадки.

1.10. Товариство має право використовувати персональні дані Користувача для здійснення електронної розсилки нових та спеціальних пропозицій, оформлення замовлень та надання послуг.

2. Види інформації та персональних даних, що можуть збиратися на Порталі

2.1. Ім’я, прізвище, по батькові Користувача, його контактні дані (телефон, адреса електронної пошти, місцезнаходження (геолокація), IP-адреса, облікові дані (логін та пароль для доступу у Особистий кабінет), найменування організації, уповноваженою особою якої є користувач, її реквізити та контактні дані;

2.2. файли Cookies для того, щоб визначити браузер Користувача і надати залежні від цього сервіси, наприклад зберігання даних в кошику між відвідуваннями Порталу;

2.3. інформація про розміщення Користувачем інформації шкідливого та образливого характеру та іншої некоректної інформації на Порталі;

2.4. Вся інформація збирається «як є» і не змінюється Товариством в процесі збору даних.

3. Мета використання інформації та персональних даних Користувачів

3.1. Інформація про Користувача, в тому числі персональні дані, використовуються Товариством виключно з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання послуг, для ідентифікації Користувача, з метою надання послуг, обробки платежів, відправки інформації поштою, електронною поштою, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг, здійснення маркетингових досліджень Товариства, захисту прав та законних інтересів користувачів та третіх осіб згідно з діючим законодавством України.

3.2. Для ідентифікації Користувача для надання йому Послуг на Порталі (в т.ч. його доступу до користування Порталом) може бути використано ім’я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти, пароль на Порталі, облікові дані (логін та пароль для доступу у Особистий кабінет).

3.3. Контактна інформація Користувача може бути використана у поштових розсилках, наприклад: повідомленнях про новини Порталу, акції або спеціальні пропозиції тощо. Користувач завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактній інформації у письмовому повідомленні або у відповідному розділі Особистого кабінету.

3.4. Для здійснення листування з приводу використання Порталу та надання Послуг може використовуватися ім’я, прізвище, по батькові Користувача, реквізити Користувача, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження Користувача та/або організації, яку він уповноважений представляти.

4. Підстави та умови розкриття інформації та персональних даних Користувачів

4.1. Товариство не передає персональні дані Користувачів третім особам, за винятком випадків, передбачених нижче.

4.2. Товариство гарантує захист інформації та персональних даних Користувачів від несанкціонованого доступу. Захист забезпечується неможливістю витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

4.3. Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати запити та отримувати такі дані.

4.4. Розкриття персональних даних, у тому числі передача таких даних третім особам можлива і буде здійснена виключно за згодою Користувача. Така згода Користувача може бути проявлена ним під час безпосереднього письмового звернення до Товариства.

4.5. Розкриття персональних даних, у тому числі передача таких даних третім особам без отримання письмової згоди Користувача можлива виключно у виняткових випадках, прямо передбачених вимогами діючого законодавства України.

5. Порядок зміни та/або видалення інформації Користувачів

5.1. Користувачі в будь-який момент часу можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, для цього достатньо скористатися налаштуваннями особистого кабінету. Робота Порталу з надання послуг Користувачу може бути призупинена з моменту зміни/видалення інформації Користувача.

5.2. Достатнім повідомленням Користувачу про видалення чи іншої обробки його персональних даних буде лист (інформація), направлений на електронну пошту, вказану Користувачем під час реєстрації на Порталі.

6. Зміни в Політиці конфіденційності

6.1. Товариство може змінити умови Політики конфіденційності шляхом внесення змін на Порталі на сторінці https://e-docs.ua/privacy-policy

6.2. Користувачі зобов’язуються періодично переглядати ці умови, щоб бути поінформованими про те, як Товариство захищає інформацію про Користувачів на Порталі.

6.3. Товариство не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

7. Інші умови

7.1. У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, то інші положення, які не суперечать закону, залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

7.2. Користувач має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

7.3. Дана Політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту, коли він ознайомився на Порталі з її умовами, відповідно до п.1.3. даної Політики конфіденційності.

8. Контактні дані Товариства

8.1. У разі виникнення питань, побажань, скарг тощо, просимо звертатися за адресою:

Місцезнаходження: 54000, м. Миколаїв, вул. Чкалова , будинок 37/1

E-mail: [email protected]

8.2. Контактний телефон

Телефон +380 (63) 106-72-24

https://cifra.com.ua/images/icons/icon-close.svg

Продовжуючи використовувати наш сайт,
ви даєте згоду на обробку файлів Cookies та інших призначених для користувача даних, відповідно до Політики конфіденційності.

Погоджуюсь