Правила користування сервісом електронного документообігу «Цифра»

Будь ласка, уважно прочитайте ці Правила користування сервісом (надалі – «Правила»). Будь-яке використання Сайту, зокрема заповнення різних форм, подання заявок, а також користування Послугами означає повне, безумовне та беззастережне погодження (акцепт) з умовами цих Правил та Положення про захист персональних даних та політику конфіденційності без будь-яких винятків та/або обмежень. Якщо ви не згодні з умовами цих Правил, не користуйтеся Сайтом та Послугами. Заголовки, що містяться у цих правилах, призначені лише для довідкових цілей.

1. Визначення понять

1.1. Відвідувач – будь-яка особа має право користуватись відкритими інформаційними розділами Сервісу, які доступні без реєстрації.

1.2. Ініціатор підписання – учасник документообігу, який створює документ, завантажує його до Сервісу та направляє на підпис контрагенту.

1.3. Кваліфікований електронний підпис (КЕП) - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

1. 4. Користувач – учасник електронного документообігу, який є відправником та/або отримувачем (адресатом) відправлення документу, який пройшов реєстрацію на веб-сайті Оператора та має дійсний до використання посилений ключ електронно-цифрового підпису, виданий акредитованим центром сертифікації ключів, відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

1. 5. Контрагент – контрагент Користувача, який в процесі документообігу виступає адресатом (отримувачем) документу.

1.6. Оператор – Товариство з обмеженою відповідальністю «Алока АС», власник та адміністратор Сервісу.

1.7. Особистий ключ - параметр алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, який використовується як унікальні електронні дані для створення електронного підпису чи печатки, доступний тільки підписувачу чи створювачу електронної печатки, а також у цілях, визначених стандартами для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

1.8. Пара ключів - особистий та відповідний йому відкритий ключі, що є взаємопов’язаними параметрами алгоритму асиметричного криптографічного перетворення.

1.9. Пакет послуг – загальна вартість передплачених Користувачем послуг за визначеними Тарифами та граничним обсягом опрацювання документів.

1.10. Первинні документи - документи, який містять відомості про господарські операції, підтверджують їх здійснення та є підставою для бухгалтерського обліку таких господарських операцій.

1.11. Онлайн сервіс (Сервіс електронного документообігу) - програмно-апаратний комплекс, призначений для автоматизації процесів документообігу між Користувачем та іншими зареєстрованими учасниками документообігу та передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання документів онлайн.

1.12. Тарифи Оператора (Тарифи) – вартість відправлення Користувачем одного документу, за ціною, яка відповідає умовах обраного Пакету послуг.

2. Підключення користувача

2.1. До початку використання Сервісу Користувач повинен:

Ознайомитись з цими Правилами, прийняти їх та дотримуватись під час використання Сервісу;

Ознайомитися з Політикою конфіденційності, прийняти її та дотримуватись під час використання Сервісу;

Мати дійсний до використання кваліфікований сертифікат електронного ключа, який виданий кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг (далі - кваліфікований надавач) відповідно до законодавства України;

Пройти реєстрацію

3. Плата за використання Сервісу

3.1. Плата за використання Сервісу при відправленні документів на підпис справляється з відправника (ініціатора підписання) згідно з Тарифами, які розміщені за посилання cifra.com.ua. Плата за використання Сервісу при отриманні документів може справлятися з Користувача виключно у випадку використання Користувачем права передбаченого п.4.5. Договору-оферти, укладеного між Користувачем та Оператором.

3.2. Плата за використання Сервісу для зворотньої відправки підписаних документів з Користувача не справляється. Отримання документу від відправника (ініціатора підписання), підписання та зворотня відправка для Користувача є безкоштовною.

4. Прикінцеві положення

4.1. Оператор може внести зміни у ці Правила шляхом публікації нової редакції Правил за посиланням https://cifra.com.ua/rules-of-use.html з зазначення дати такої редакції.

4.2. Правила в новій редакції, як це зазначено в п. 6.1. набирають чинності з моменту розміщення на відповідній сторінці Сервісу.

4.3. Оператор має право надсилати від імені Користувачів (ініціаторів підписання) іншим учасникам електронного документообігу електронні листи інформаційного характеру, використовуючи при цьому електронні адреси таких учасників, попередньо наданих (повідомлених) на законних підставах Користувачами виключно для цілей електронного документообігу.

https://cifra.com.ua/images/icons/icon-close.svg

Продовжуючи використовувати наш сайт,
ви даєте згоду на обробку файлів Cookies та інших призначених для користувача даних, відповідно до Політики конфіденційності.

Погоджуюсь